Zakres usług

Kancelaria posiada ofertę związaną z kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a także ofertę dla Klientów indywidualnych dotyczącą doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, negocjacji pozasądowych, opiniowania dokumentów, sporządzania umów, przygotowania wezwań, wniosków oraz pism procesowych, udziału w negocjacjach, windykacji, którą świadczy w szczególności w sprawach z zakresu:

 • prawa rodzinnego: sprawy o rozwód, separację, podział majątku, rozdzielność majątkową, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, sprawy o ustalenie rodzicielstwa, dotyczące opieki i kurateli itd;
 • prawa cywilnego: sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowania (z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu błędów z sztuce lekarskiej, szkód w mieniu, szkód na osobie, szkód łowieckich, innego rodzaju zdarzeń), sprawy spadkowe (w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku itp.), dotyczące nieruchomości (w tym ochrony posiadania, ochrony prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności, posadowienia na cudzym gruncie, uregulowania treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym itp.), sprawy dotyczące rozliczeń konkubinatu, windykacji należności, itd.
 • prawa administracyjnego: czynności związane z obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego ich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, jak również doradztwo dla podmiotów gospodarczych i Klientów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Podsumowując zakres świadczonych usług wskazuję, że:

obsługa prawna przedsiębiorcy obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne;
 • porady i konsultacje prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie umów i pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, oraz organami administracji państwowej i samorządowej);
 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej;
 • obsługę prawną transakcji handlowych;
 • bieżącą obsługę prawną;
 • windykację należności;
 • udział w prowadzonych negocjacjach;

obsługa prawna Klientów indywidualnych obejmuje:

 • doradztwo prawne;
 • porady i konsultacje prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie umów i pism procesowych;
 • reprezentację przed sądem;
 • windykację należności;
 • udział w prowadzonych negocjacjach.