Zakres usług

Kancelaria posiada ofertę związaną z kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a także ofertę dla Klientów indywidualnych dotyczącą doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, negocjacji pozasądowych, opiniowania dokumentów, sporządzania umów, przygotowania wezwań, wniosków oraz pism procesowych, udziału w negocjacjach, windykacji, którą świadczy w szczególności w sprawach z zakresu:

Kancelaria zapewnia możliwość porozumiewania się na odległość z pełnomocnikiem za pośrednictwem takich programów jak WhatsApp, Signal czy Teams. Nadto na bieżąco podejmowana jest korespondencja za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki temu mogą Państwo zapoznać się z aktualnym stanem swojej sprawy, którą to możliwość stwarza m.in. skanowanie do Klientów na bieżąco korespondencji nadesłanej z Sądu oraz doręczonej przez pełnomocnika strony przeciwnej.

Kancelaria dysponuje także dostępem do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, dzięki czemu mamy możliwość m.in. informowania Klientów o podejmowanych przez Sąd czynnościach w sprawie bez zbędnej zwłoki i formalnego obrotu korespondencji.
Nasza kancelaria zapewnia możliwość porozumiewania się na odległość z pełnomocnikiem za pośrednictwem takich programów jak Skype, WhatsApp czy Viber. Nadto na bieżąco podejmowana jest korespondencja za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki temu mogą Państwo zapoznać się z aktualnym stanem swojej sprawy. Możliwość taką stwarza również skanowanie na życzenie klienta korespondencji nadesłanej z Sądu oraz doręczonej przez pełnomocnika strony przeciwnej.