Iwona Sumińska-Zugaj

Email:

adwokat@suminska.pl

Telefon:

+48 510 608 640

O mnie

Jestem absolwentką I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie odbywania studiów w sposób aktywny uczestniczyłam w podejmowanych przez uczelnię działaniach m.in. biorąc udział w realizacji programu „Street law” polegającym na szerzeniu świadomości prawnej wśród młodzieży, a także odbywając praktykę w Studenckiej Poradni Prawnej niosącej pomoc osobom ubogim.

Po ukończeniu studiów w 2007r. dostałam się na aplikację adwokacką, którą odbyłam w Izbie Adwokackiej w Koszalinie, uzyskując tytuł adwokata w 2011r.

We wrześniu 2011r. zostałam wpisana na listę adwokatów Koszalińskiej Izby Adwokackiej i niezwłocznie otworzyłam indywidualną Kancelarię Adwokacką.

Przy wykonywaniu zawodu adwokata wykorzystuje doświadczenie, które uzyskałam w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej dzięki współpracy z kilkoma renomowanymi Kancelariami adwokackimi, świadcząc tym samym pomoc prawną w sposób profesjonalny i rzetelny, a także obsługując jednostki organizacyjne pomocy społecznej, co dodatkowo mnie uwrażliwiło na potrzebę patrzenia na Klienta i jego sprawę w sposób zindywidualizowany. Z racji tego, że cenię umiejętność rozmowy i wypracowywania porozumienia odbyłam szkolenie dla Mediatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, uzyskując uprawnienia mediatora.