Wynagrodzenie
Wynagrodzenie

W zależności od charakteru świadczonych usług, Kancelaria operuje trzema systemami ustalania wynagrodzenia:

 (w przypadku obsługi stałej), ustalanego indywidualnie z Klientem po uwzględnieniu oczekiwań Klienta co do zakresu świadczonych usług i udzielanej pomocy prawnej,

(w przypadku zleceń jednorazowych) polegający na tym, że Klient umawia się na wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy. Najczęściej dotyczy to sprawy sądowej bądź negocjacji w sporach. Bez względu na ilość poświęconego sprawie czasu, koszt usługi nie wzrasta ponad umówioną kwotę,

(w przypadku usług, których czas świadczenia jest trudny do wcześniejszego oszacowania), polegający na tym, że Klient płaci za czas rzeczywiście przeznaczony na pomoc prawnika, w zależności od ilości poświęconych na pracę godzin. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi kosztów. Wraz z fakturą wystawianą co miesiąc jest przedstawiane dokładne rozliczenie wykonanych czynności i poświęconego na nie czasu. Jest atrakcyjny dla Przedsiębiorców, którzy jedynie okazyjnie potrzebują pomocy prawnika.

W przypadku skierowania sprawy do sądu Klient ponosi koszty reprezentacji przed sądem w wysokości ustalonej indywidualnie z Adwokatem.

Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant honorarium, doliczane są koszty ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia (w formie ryczałtu koszty dojazdów, koszty opłat sądowych, w formie ryczałtu koszty znaczków pocztowych i materiałów eksploatacyjnych itp. ).