Polityka prywatności oraz Cookies

Adwokat Iwona Sumińska-Zugaj prowadzący Kancelarię Adwokacką w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 20/2 otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe.
Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności adwokackich podejmowanych na Państwa życzenie.
Działania Adwokata podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
Szczegółowy zakres obowiązków Adwokata definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 z późn. zm.).Adwokat przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
Adwokat ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności adwokackiej, w związku z którą otrzymał te dane.
Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Adwokata w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności adwokackich.
Odmowa przekazania tych informacji Adwokatowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności adwokackich.
Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Adwokata, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: adwokat@suminska.pl. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Adwokata, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Informujemy, że podczas korzystania z naszego portalu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w postaci plików tzw. ciasteczek (ang. cookies).

Głównym celem jest zapewnienie użytkownikowi możliwie najwyższego poziomu personalizacji strony, a także w celach gromadzenia przez nas anonimowych danych statystycznych związanych z przeglądaniem strony. Należy podkreślić, że strona internetowa poprzez cookies nie zbiera danych osobowych, a także nie wprowadza żadnych zmian w urządzeniach końcowych użytkowników.
Jeśli się nie blokuje tych plików, to wyraża się zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy nadmienić, że można samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Warto również dodać, że zdecydowana większość stron internetowych wykorzystuje taką technologię…

W związku z powyższym, aby komunikat się nie pojawiał powinno się wybrać opcję „Rozumiem„.

Czym są ciasteczka?

Więcej na ten temat: www.wszystkoociasteczkach.pl

Podstawa prawna
Ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
– przepisy UE

Przepraszamy za utrudnienia…